Izrael

Brit Chadasha The Brit Chadashah is Jewish"Uistinu, ja se ne stidim Evanđelja, jer je ono sila Božja za spasenje svakomu vjerniku, kako, u prvom redu, Židovu tako Grku. Rimljanima 1,16;

Ovaj princip je ostao važeći i danas, iako je u mnogim denominacijama preovladalo mišljenje da je Bog ostavio po strani Izraela i Judu. Međutim u istoj poslanici čitamo u jedanaestom poglavlju slijedeće:

"(25) Jer ne bih htio, braćo, da budete sami po sebi pametni, a da ne znate ovo otajstvo: djelomično je otvrdnuće zadesilo Izraela dok punina pogana ne uđe. (26) I tako će se cio Izrael spasiti, kako je pisano: Doći će sa Siona Otkupitelj, odvratit će bezbožnost od Jakova. (27)I to će biti moj Savez s njima, kad uklonim grijehe njihove. (28) U pogledu evanđelja oni su, istina, protivnici poradi vas, ali u pogledu izabranja oni su ljubimci poradi otaca. (29) Ta neopozivi su dari i poziv Božji! Rimljanima 11,25-29;

Iz života i misije Apostola Pavla, ( Djela Apostolska) također vidimo da je kad god bi došao u neko mjesto da propovjeda, prvo bi potražio Židovsku Sinagogu i tamo navještao Evanđelje, ako neko mjesto nije imalo Sinagogu, Židovi su imali običaj da se okupljaju na rijeci i tamo bi održavali Bogoslužbu pogledaj Djela 16,13;

No, Evanđelje je sila Božja i za spasenje svakom drugom čovjeku jer Bog želi da se svaki čovjek spasi i dođe do spoznaje istine (pogledaj 1Timoteju 2,4;) a ISTINA je Isus Krist (pogledaj Ivan 14,6;)

U tom smislu želim vam sve najbolje to jest Božji blagoslov, i pozdravljam vas sa pozdravom nade u oćekivanju ponovnog dolaska

Isusa Krista-Mesije. Maranata-dođi Gospodine Isuse Kriste. Amen!


kinfo (C) 2011 - Sva prava pridržana

Ispis ove stranice