Knjige godine

Isus je bio Židov

Osoba Isusa iz Nazareta stoji u židovskoj povijesti kao zagonetka. Dok su ga milijuni ljudi štovali i štuju ga kao Spasitelja i Darovatelja života, drugi su zloporabili Njegovo ime, kako bi osudili Židove i opravdali to što ih ubijaju.
Rezultat toga je injenica da je Isus, osim na nekoliko mjesta u Talmudu (zbirka zakona i religijskih predaja poslijebiblijskog židovstva – prim. prev.), kao i u židovskim legendama o Židovima, bio potpuno zanemaren.
Kad je nastupilo doba prosvjetiteljstva i buenja židovskog nacionalizma, židovski su pisci napisali poplavu knjiga o Isusu, u kojima su jedni pokušali ukljuiti Isusa u židovsku povijest, dok su ga drugi htjeli vratiti natrag u židovstvo. No, ipak, do razdoblja nakon Drugog svjetskog rata od navedene poplave preostao je još samo uski potocic.
Meutim, na prijelazu sedamdesetih godina židovska se zajednica iznova poela baviti pitanjem o Isusu, jer su ga mnogi Židovi – mladi i stari – prihvaali i priznavali kao svoga.....
više...

Mesijin Život

Za razumijevanje biblijskih tekstova potrebno je poznavati njihovu povijesnu pozadinu. Poznavanje rimske i grcke kulture od izuzetne je važnosti kada prouavamo poslanice Rimljanima, Galaanima ili Korinanima. Veliki dio onoga što je u tim knjigama napisano, odigrao se u okviru te kulturološke pozadine. Na kraju krajeva, Isusov život se nije zbio u grkom ili rimskom svijetu, ve u veoma svojstvenom okruženju: u židovskom svijetu prvog stoljea poslije Krista. O Isusovom životu svjedoe nam etiri Evanelja. Dogaaji teku onako kako teku, piše se onako kako se piše i govori se onako kako se govori, zato što postoji odreena židovska pozadina. Znanje o toj židovskoj pozadini oduvijek je postojalo, ali je kroz vei dio crkvene povijesti, od oko 4. st., u potpunosti zanemareno. U povijesti su voeni ratovi, raskoljene su crkve i utemeljene nove vjere. Sve se to zbivalo iskljuivo kao posljedica svae o malim dijelovima reenica koji imaju posebno židovsko znaenje, kao primjerice “roen iz vode”. U ovoj pomnoj obradi vidjet emo koje znaenje “roen iz vode” ima u židovskome okviru. više...

Mesijinim stopama

Ova je knjiga studija o proroanstvima. Tonije, ona je studija o eshatologiji, studija o posljednjim danima. Ovaj e rad kronološki istražiti proroanstva; radit e s nizom dogaaja onako kako su objavljeni u Svetom pismu. Obraivat e proroanstva onako kako se ona ispunjavaju u sadašnjosti, te e naposljetku raditi s nizom dogaaja onako kako se odvijaju u razdoblju Velike nevolje i Zlatnom dobu, kulminirajui ili dosežui svoj vrhunac u vjenom poretku. Prije negoli se ponemo baviti tim posebnostima, potrebno je rastumaiciti neke uvodne injenice.
više...

Suci & Ruta

Hebrejski naslov shophtim znai „suci“. Hebrejski korijen dolazi od rijei shaphat, a ima tri osnovna znacenja. Kao prvo, „suditi“, drugo, „vladati“ i trece, „ostvariti vodstvo“. U Knjizi o Sucima, rije shophtim se koristi s dva znacenja. Jedno znacenje je „osloboditi“, a to se odnosi na sucevo vodstvo u vanjskim poslovima. Drugo znacenje je „suditi“, a to se odnosi na sposobnost vodenja u unutarnjim poslovima. Hebrejski naslov se temelji na tipu vodstva koje je Izrael doživio u vremenu izmeu Jošue i kralja Šaula. Tijekom toga prijelaznog razdoblja, suci su bili voe izraelske nacije: njihova vanjska politika bila je „osloboditi“, a unutarnja politika suditi.
više...

Zakon i Zakonitost

Mojsijev Zakon i Zakon Mesije vrlo je važna tema jer mnogi vjernici nisu sigurni kako se u današnje vrijeme odnositi prema Mojsijevom Zakonu. To je pogotovo problem za židovske vjernike. Svrha ovog prouavanja je pogled na biblijske navode iz židovske, ali i kršanske toke gledišta. To je jedno od onih podruja koje je kljuno u svijetu židovskih misija i evangeliziranja Židova.
više...

Mesijansko-Židovske poslanice

Prva Petrova poslanica zapocinje informacijama o autoru, primateljima i njihovoj lokaciji. Autor je Petar, koji se predstavlja kao apostol. Originalan grcki tekst ne sadrži clan, što znaci da se ovdje naglašava kvalitativna priroda. Kao apostol, on ima autoritet kakvog ima pastir nad ovcama. Ovo je treca od pet poslanica pisanih hebrejskim kršcanima ili mesijanskim Židovima. Ovih pet poslanica napisano je da bi se zadovoljile odredene potrebe židovskih vjernika koji su bili raseljeni zbog progona koji je uslijedio nakon Stjepanove smrti. Apostoli su isprva ostali u Jeruzalemu. Nakon toga židovski vjernici bili su raseljeni i postali su poput ovaca bez pastira. Ove poslanice napisane su da bi im se prenijele informacije preko pisama, a ne usmenim putem. Petar je nakon toga napustio Izrael da bi se pridružio Raseljeništvu i otišao u Babilon, grad koji je u to doba smatran središtem judaizma izvan Izraela.
više...

Pitanja o Postanku

Postoji li Bog?

Postoje li objektivni dokazi za Božje postojanje?
Kakve su posljedice ateizma?
Odakle potjece Bog?
Možemo li Boga osobno upoznati?

Biblija zapoinje tvrdnjom: „U poetku stvori Bog nebo i zemlju“ (Postanak 1,1). Božje postojanje se podrazumijeva i ocito je samo po sebi. U Psalmu 14,1 piše: „Bezumnik rece u srcu: ‚Nema Boga.‘ Pokvareni rade gadosti; nitko da ini dobro.“
Ovdje uocavamo da Biblija povezuje pokvarene misli o Bogu, a posebno negiranje njegovog postojanja, s pokvarenim ponašanjem. Tocno je da bez Boga, bez Stvoritelja koji postavlja pravila, moralno zastranjujemo. Kada su Izraelci zaboravili svog Stvoritelja u vrijeme sudaca i kad ih nitko nije vodio k vjernosti Bogu, „… svatko je živio kako mu se cinilo da je pravo“ (Suci 21,25) i zavladao je kaos.
više...